Tokyo University Judo student federation Competitors

Coaches/Manager

Role

Name

Sex

Univ

Coach Ryuji Bunasawa Male Senshu
Coach Ayumi Takahashi Male Tokai
Coach Yuko Imai Female Tokai
Manager Leo Asano Male Waseda

Athletes

Last Name

First Name

Sex

Division

Univ

Nagaoka Itsuki Male -66 Senshu
Nakazawa Kazuki Male -66 Nihon
Maruyama Teruaki Male -66 Tokyogakugei
Iimuro Takuto Male -66 Taisho
Todaroki Yoshihira Male -73 Senshu
Itou Etsuki Male -73 Waseda
Ishizawa Hitomi Male -81 Hosei
Kimura Kouki Male -81 Oubirin
Akihiro Ouno Male -81 Takushoku
Takagi Shouta Male -81 Toukai
Watanabe Tatsuya Male -81 Juntendo
Saitou Kousei Male -90 Waseda
Tokita Kensuke Male -90 Taisho
Torigoe Takumi Male -90 Oubirin
Itou Asuka Female -48 Kokushikan
Unozawa Hiromi Female -63 Kokushikan
Kawashima Nozomi Female -63 Nihon
Iijima Sayaka Female -80 Tokyogakugei
Kobari Yue Female +78 Toukai